Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att erbjuda bättre service till dem som vill veta hur deras personuppgifter används på webben. Läs noga igenom vår integritetspolicy för att få en utförlig översikt över hur vi samlar in, använder, skyddar eller annars hanterar dina personuppgifter i samband med vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in från individer som besöker vår blogg, webbplats eller app?

Vid beställning eller registrering på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer eller andra uppgifter för att bidra till din användarupplevelse.

När samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats, använder Live Chat, öppnar en begäran om kundstöd eller anger någon information på vår webbplats.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi kan använda de uppgifter som vi samlar in från dig vid registrering, köp, registrering för nyhetsbrevet, svar på enkätundersökningar eller marknadsföringsmeddelanden, bläddring på webbplatsen eller användning av vissa andra funktioner av webbplatsen på följande sätt:

• För att personalisera din användarupplevelse och möjliggöra för oss att tillhandahålla den typ av innehåll och produkterbjudanden som intresserar dig mest.
• För att förbättra vår webbplats och således tillhandahålla dig bättre service.
• För att vi ska kunna tillhandahålla dig bättre service när vi besvarar din begäran om kundservice.
• För snabb hantering av dina transaktioner.
• För att sända periodiska e-postmeddelanden om din order eller andra produkter och tjänster.
• För uppföljning efter kontakt (förfrågningar via Live Chat, e-post eller telefon)

Hur skyddar vi dina uppgifter?

  • Vi använder ingen sårbarhetsskanning och/eller skanning enligt PCI-standarder.
  • Vi tillhandahåller endast artiklar och information.
  • Vi frågar aldrig efter kreditkortsnummer.
  • Vi skannar regelbundet efter sabotageprogram.

Dina personuppgifter ligger i skyddade nätverk och endast ett begränsat antal personer med särskilda åtkomsträttigheter till dessa system har åtkomst till uppgifterna; dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom krypteras alla dina angivna känsliga/kredituppgifter med Secure Socket Layer (SSL)-tekniken.

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder när en användare skriver in, anger eller kommer åt sina uppgifter för att upprätthålla säkerheten av dina personuppgifter. Alla transaktioner hanteras via en gateway-leverantör och de varken lagras eller behandlas på våra servrar.

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sänder till din dators hårddisk via din webbläsare (om du samtycker till detta) och som möjliggör att webbplatsens eller tjänsteleverantörens system känner igen din webbläsare samt hämtar och kommer ihåg viss information. Till exempel använder vi cookies för att hjälpa oss komma ihåg och hantera produkter i din varukorg. De används även för att hjälpa oss förstå dina preferenser utifrån tidigare eller aktuell aktivitet på webbplatsen så att vi kan tillhandahålla dig bättre tjänster. Vidare använder vi cookies för att hjälpa oss ställa samman aggregerade uppgifter om trafiken och interaktioner på webbplatsen så att vi i fortsättningen kan erbjuda bättre användarupplevelser och verktyg.

Vi använder cookies för att:

• Förstå och lagra användarens preferenser för framtida besök.
• Ställa samman aggregerade uppgifter om trafiken och interaktioner på webbplatsen så att vi i fortsättningen kan erbjuda bättre användarupplevelser och verktyg. Vi kan även använda pålitliga tredjepartstjänster för att spåra sådan information åt oss.

Du kan välja att din dator varnar dig varje gång en cookie sänds eller också stänga av alla cookies. Du kan göra det via dina webbläsarinställningar. Webbläsare fungerar på något olika sätt så se hjälpmenyn för din webbläsare för att ta reda på hur man ställer in cookies. Om du stänger av cookies kommer vissa funktioner att avaktiveras. Detta påverkar användarupplevelsen eftersom cookies gör användningen mer effektiv och det kan hända att webbplatsen inte fungerar korrekt utan dem. Du kan dock fortfarande lämna in order.

Utlämnande av uppgifter till tredje parter

Vi varken säljer, lämnar ut eller överför dina personuppgifter till externa parter.

Tredjepartslänkar

Vi varken inkluderar eller erbjuder tredjepartsprodukter eller -tjänster på vår webbplats.

Google

Googles reklamkrav sammanfattas i Googles reklamprinciper. Dessa syftar till att ge användare positiva upplevelser. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Vi använder Google AdSense Advertising på vår webbplats.

Som tredjepartsleverantör använder Google cookies för att visa reklam på vår webbplats. Googles användning av DART-cookien möjliggör den att visa reklamer för våra användare utifrån tidigare besök på vår webbplats och andra webbplatser. Användare kan välja bort användning av DART-cookien genom att besöka sidan för Google Ad and Content Network-integritetspolicyn.

Vi använder följande:
• Demografisk och intresserapportering

Tillsammans med tredjepartsleverantörer såsom Google använder vi förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookies) och tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookien) eller andra identifieringsverktyg av tredje parter för att ställa samman data om användarens interaktioner med reklamvisning och andra reklamtjänstfunktioner med anknytning till vår webbplats.

Bortval:

Användare kan ställa in preferenser för visning av Google-reklam med hjälp av Google Ad Settings-sidan. Alternativt kan du välja bort reklam genom att besöka Network Advertising Initiative Opt Out-webbsidan eller använda tilläggsprogrammet Google Analytics Opt Out i webbläsaren.

California Online Privacy Protection Act (Kaliforniens lag om integritetsskydd på webben)

CalOPPA är den första delstatslagen i USA som kräver att kommersiella webbplatser och webbtjänster ska publicera en integritetspolicy. Lagen påverkar även andra regioner än Kalifornien genom att föreskriva att varje person eller företag i USA (och i princip i världen) som förvaltar webbplatser som samlar in personuppgifter från konsumenter i Kalifornien ska publicera en uttrycklig integritetspolicy på sin webbplats där det anges exakt vilka uppgifter som samlas in och vilka individer eller företag de delas med. – Läs mer på: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

I enlighet med CalOPPA samtycker vi till följande:

Användare kan besöka vår webbplats anonymt.
När denna integritetspolicy har upprättats lägger vi upp en länk till policyn på vår startsida eller åtminstone på nästa betydande sida efter startsidan.
Länken till vår integritetspolicy inkluderar ordet ”integritet” och kan enkelt hittas på sidan enligt ovan.
Ändringar i integritetspolicyn meddelas:
• på vår sida för integritetspolicy
Du kan ändra dina personuppgifter:
• Genom att skriva oss ett e-postmeddelande
• Genom att chatta med oss eller sända oss en begäran om kundstöd

Hur hanterar webbplatsen inställningen ”Do Not Track”?

Vi respekterar inställningen ”Do Not Track” i din webbläsare och avstår från spårning, placering av cookies eller användning reklam när inställningen ”Do Not Track” (DNT) är aktiverad i webbläsaren.

Tillåter webbplatsen beteendespårning av tredje parter?

Det är även viktigt att notera att vi inte tillåter någon beteendespårning av tredje parter.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act, lagen om barns integritet på webben) Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) ger kontrollen till föräldrarna när det gäller insamling av personuppgifter av barn under 13 år. Federal Trade Commission (konsumentskyddsmyndigheten i USA) verkställer COPPA-regeln som föreskriver vad som webbplatsoperatörer och onlinetjänster ska göra för att skydda barns integritet och säkerhet online.
Vi använder ingen marknadsföring specifikt riktad till barn under 13 år.

Fair Information Practices (rättvis informationspraxis)

Principerna för rättvis informationspraxis utgör grunden för integritetslagstiftningen i USA och de koncept som de innehåller har spelat en viktig roll i utvecklingen av dataskyddslagstiftning världen över. Att förstå dessa principer och hur de ska tillämpas är ytterst viktigt för efterlevnad av de olika integritetslagar som skyddar personuppgifter.

För efterlevnad av principerna för rättvis informationspraxis vidtar vi följande responsiva åtgärder om en dataöverträdelse inträffar 

Vi underrättar dig per e-post inom 7 arbetsdagar

Vi samtycker till principen om individuell prövning som föreskriver att individer har rätt att vidta rättsliga åtgärder mot insamlare och behandlare av uppgifter som underlåter att uppfylla lagstadgade krav för att tillvarata sina verkställbara rättigheter. Denna princip föreskriver inte bara att individer ska ha verkställbara rättigheter mot användare av data utan även att individer kan kräva att domstolar eller statliga myndigheter utreder och/eller åtalar de databehandlare som bryter mot kraven.

CAN SPAM-lagen

CAN-SPAM-lagen av USA är en lag som fastställer reglerna för kommersiellt e-postutbyte, ställer krav på kommersiella meddelanden, ger mottagaren rätt att vägra framtida e-postmeddelanden och föreskriver stränga straff för överträdelser.

Vi samlar in din e-postadress för att:
• Sända information, besvara förfrågningar och/eller andra begäranden eller frågor
• Hantera order och sända information och nyheter om order.
• Sända dig ytterligare information som är relaterad till din produkt och/eller tjänst
• Marknadsföra via vår e-postlista eller fortsätta sända e-postmeddelanden till våra kunder efter den ursprungliga transaktionen.

För efterlevnad av CAN-SPAM samtycker vi till att:
• Aldrig använda falska eller missvisande ämnen eller e-postadresser.
• Identifiera meddelandet som reklam på något rimligt sätt.
• Ange den fysiska adressen av vår verksamhet eller webbplatsens huvudkontor.
• Övervaka efterlevnaden av lagen av eventuella tredje parters marknadsföringstjänster per e-post.
• Snabbt respektera varje bortval/begäran om avregistrering.
• Möjliggöra användare att avregistrera sig genom att använda länken i slutet av varje e-postmeddelande.

Om du när som helst vill avregistrera dig från framtida e-postmeddelanden kan du skriva oss på 
• Följ instruktionerna i slutet av varje e-postmeddelande och vi avregistrerar dig snarast från ALLA framtida meddelanden.

Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.