Dataskyddspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter/uppgifter om dig eller ditt besök på vår webbplats.

Vi skyddar din integritet och säkerhet och samlar därför aldrig in mer information än vi behöver. Informationen säljs naturligtvis aldrig till någon tredje part.

För att skydda dina intressen är det viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer från oss eller använder någon av våra tjänster. Om du har några frågor eller problem, kontakta oss gärna på: info@airpatrol.eu 

Insamling och användning av uppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy tillämpas på alla uppgifter som vi samlar in, till exempel: från webbplatsen, från sociala medier, via telefon- eller e-postkontakter och på evenemang/mässor. Vi kan kombinera personuppgifter insamlade på ett visst sätt (t.ex. från webbplatsen) med personuppgifter insamlade på något annat sätt.

Uppgifter som anges av dig

Du kan ange information om dig eller ditt företag för oss på olika sätt, antingen direkt eller indirekt, t.ex. vid beställning av våra tjänster/produkter eller när du kontaktar oss via kontaktformulär/e-post från webbplatsen.

Sådana uppgifter kan inkludera:

  • Person- och kontaktuppgifter – Namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, befattning, arbetsgivare.
  • Uppgifter om enheten – t.ex. IP-adress, språkpreferenser, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografiska uppgifter – Ditt geografiska läge.
  • Uppgifter om produkter/tjänster – uppgifter om de produkter/tjänster som du har köpt.

De uppgifter som vi samlar in är nödvändiga för att du ska kunna ingå avtal med oss, köpa från webbutiken eller begära offert.

Personnummer behandlas endast i undantagsfall vid vissa tjänster som kräver verifiering av personens identitet.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår  cookiepolicy.

Varför samlar vi in uppgifter och vad gör vi med dem?

Vi samlar in uppgifter för att kunna tillhandahålla, leverera och förbättra våra tjänster och produkter.

Din information blir kvar hos oss!

Dina uppgifter varken säljs till eller delas med tredje parter utan ditt samtycke. Ibland delar vi personuppgifter med leverantörer eller underentreprenörer för att kunna fullgöra/leverera vårt åtagande till dig. Alla våra partners har ingått integritetsavtal och följer lagstadgade och tekniska krav på säker hantering av dina uppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EEA. Men i några få situationer kan det krävas att vissa uppgifter hanteras av tredje parter (såsom en teknikleverantör/underentreprenör). Vi säkrar alltid att uppgifter som sänds/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/EEA.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar uppgifter så länge som nödvändigt för att uppnå ändamålet för insamling av uppgifterna eller fullgöra våra åtaganden och under de lagringsperioder som föreskrivs i lagstiftningen, särskilt när det gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

  • I egenskap av kund/annan registrerad användare har du flera rättigheter som du behöver känna till.
  • Du har rätt att kräva ett registreringsdokument med de uppgifter som vi har lagrat om dig/ditt företag.
  • Du har rätt att begära rättelse av dina uppgifter om de är fel, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter tills vidare.
  • Du har rätt att bli glömd. Personuppgifter raderas inte om de behövs för fullgörande av vårt åtagande/vårt avtal med dig eller om annat följer av annan svensk lag, myndighetsregler eller domstolsbeslut. Om du anser att det inte föreligger någon skälig grund för detta har du naturligtvis rätt att invända mot behandling av dina uppgifter.
  • Du har rätt att lämna in klagomål och återkalla ditt samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan uppdatera/ändra denna policy. Vid ändring meddelar vi dig om detta på webbplatsen  www.airpatrol.eu/data-protection-policy. Vi påpekar även vilka ändringar som har införts i policyn.

Du kan alltid kontakta oss om du vill ha åtkomst till tidigare versioner.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att tillhandahålla en skräddarsydd och smidig användningsupplevelse. Läs närmare information om användning av cookies i vår  cookiepolicy.

Kontakta oss

Vi har en särskild specialist för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor om integritet och dataskydd, kontakta oss på