Databeskyttelsespolitik

Hvordan vi behandler dine personoplysninger

For at være i stand til at tilbyde dig vore tjenester/produkter har vi brug for at behandle visse personoplysninger/oplysninger om dig eller dit besøg på vor hjemmeside.

Vi beskytter dit privatliv og din sikkerhed og vil derfor ikke indsamle flere oplysninger, end vi har brug for. Oplysningerne vil naturligvis aldrig blive solgt til tredjeparter.

For din egen skyld er det vigtigt, at du læser vor databeskyttelsespolitik, før du bestiller fra os eller bruger nogen af vore tjenester. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, kontakt os da venligst på: info@airpatrol.eu 

Indsamling og brug af data.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Denne databeskyttelsespolitik dækker alle oplysninger, som vi samler ind, for eksempel: fra hjemmesiden, socialmedier, telefon- eller e-mailkontakter og på arrangementer/messer. Vi kan kombinere personoplysninger indsamlet på én måde (såsom via hjemmesiden) med personoplysninger indsamlet på en anden måde.

Oplysninger, som du giver os

Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig eller din virksomhed på flere måder, såsom ved bestilling af vore tjenester/produkter eller ved at kontakte os via formularer/e-mail fra vor hjemmeside.

Disse oplysninger kan indeholde:

·      Person- og kontaktoplysninger – Navn, adresse, E-mail adresse, mobiltelefonnummer, stilling, arbejdsplads.

·      Apparatoplysninger – for eksempel IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning.

·      Geografiske oplysninger – Din geografiske beliggenhed.

·      Oplysninger om produkter/tjenester – enkeltheder om de produkter/tjenester, som du har købt.

De oplysninger, som vi samler ind, er nødvendige enten til at indgå en aftale med os, til at købe ind online eller til at give et tilbud.

Personnumre behandles kun undtagelsesvis til visse tjenester, som kræver legitimation.

Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, i vor cookiepolitik.

Hvorfor indsamler vi oplysninger, og hvad gør vi med oplysningerne?

Vi indsamler oplysninger for at kunne levere, yde og forbedre vore tjenester og produkter.

Dine oplysninger bliver hos os!

Vi vil aldrig sælge eller dele dine oplysninger med tredjeparter uden din tilladelse. Sommetider deler vi personoplysninger med leverandører eller underleverandører for at kunne færdiggøre/levere vor forpligtelse overfor dig. Alle vore partnere har indgået en aftale om beskyttelse af privatlivet og overholder lovmæssige og tekniske krav til, at dine oplysninger bliver håndteret på sikker vis.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi søger altid at opbevare dine personoplysninger i Sverige/EU/EEA. Imidlertid kan visse sjældent forekommende situationer kræve, at visse oplysninger behandles af tredjeparter (såsom teknologileverandør / underleverandør). Vi vil altid sikre, at oplysninger sendt/opbevaret på denne måde håndteres på samme sikkerhedsniveau som indenfor EU/EEA.

Hvor længe lagrer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer oplysningerne så længe, som det er nødvendigt for at tjene det formål, til hvilket oplysningerne blev indsamlet, eller for at opfylde vore forpligtelser, og så længe det kræves ved love/bestemmelser, især hvad angår krav til regnskaber.

Dine rettigheder

·      Som kunde eller af en eller anden grund registreret hos os har du adskillige rettigheder, som du bør kende.

·      Du kan anmode om et registreringsdokument med de oplysninger, som vi har gemt om dig/din virksomhed.

·      Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis de er forkerte, mangelfulde eller vildledende på nogen måde. Du har ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger, indtil de er opdateret.

·      Du har ret til at blive glemt. Sletning af personoplysninger finder ikke sted, hvis kravene til at fuldføre vor forpligtelse/aftale med dig, eller en anden svensk lov, myndighed eller domstol hindrer dette. Hvis du finder, at der ikke er nogen lovmæssige grunde hertil, har du naturligvis ret til at protestere mod behandlingen af dine oplysninger.

·      Retten til at indgive en klage, tilbagekalde godkendelse.

Ændring af databeskyttelsespolitik

Vi kan opdatere/ændre denne politik. I tilfælde af ændring vil vi give dig meddelelse herom via vor hjemmeside www.airpatrol.eu/data-protection-policy. Vi vil også gøre det klart, hvilke ændringer vi har gjort i vor politik på tidspunktet for ændringen.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker adgang til tidligere udgaver.

Cookies & tilsvarende teknikker

Vi anvender cookies og tilsvarende sporingsteknikker til at levere en skræddersyet og knastfri online-oplevelse. Flere oplysninger om anvendelsen af cookies findes i vor Cookie-politik.

Kontakt os

Vi har udpeget en person til at tage sig af spørgsmål om databeskyttelse. Har du spørgsmål angående privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse, kontakt os venligst på